Akce


Labyrint světa Petra Ebena

Labyrint světa Petra Ebena

V lednu uplyne 90 let od narození jednoho z nejhranějších českých skladatelů druhé poloviny 20. století s mezinárodním ohlasem, Petra Ebena (1929–2007). Hudební pořad ho představí nejen jako jedinečného autora řady varhanních a vokálních děl, ale také jako významného pedagoga, který se svým švagrem Iljou Hurníkem vytvořil českou adaptaci Orffovy školy.
Lektor: Mgr. Lucie Jirglová


vstup zdarma
univerzální sál
7. 1. 2019 | 16 hod.

handicap_friendly