Akce


Literárnì hudební odpoledne pro seniory

-

pravidelné pondìlní setkání seniorù v hudebním oddìlení se Zuzanou Grohovou