Akce


NABÍDKA PRO PRVNÍ TŘÍDY

- NABÍDKA PRO PRVNÍ TŘÍDY

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
(dlouhodobý projekt)
nabídka pro první třídy ZŠ
Ve dvou vybraných besedách se žáci seznámí s dětským oddělením, jeho nabídkami akcí a knížkami. Poslechnou si čtení ukázek z pohádek českých i zahraničních autorů.
Ty nejšikovnější děti budou ke konci školního roku pasovány na čtenáře.
Zájemci se mohou hlásit v dětském oddělení do 20.října 2011.