Akce


Naše společnost v mapách

-

Výstava „Naše společnost v mapách“ čerpá z informací získaných prostřednictvím Sčítání lidu, domů a bytů. Toto statistické zjišťování přináší množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Poslední sčítání proběhlo v březnu 2011 - rozhodným okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Prostřednictvím prezentovaných kartogramů lze nahlédnout a srovnat na naši společnost z hlediska počtu obyvatel, jejich vzdělání, národnosti, náboženství. Dále přináší informace o rodácích, rodinách a domácnostech, způsobu bydlení a dojížďce za prací. Vše do úrovně obcí s rozšířenou působností.

Kartogramy jsou převzaty z publikace Atlas sčítání 2011, který vydal Český statistický úřad v roce 2013.

Výstavní prostor

6. 9. – 4. 10. 2016