Akce


Nebojme se moderny

Nebojme se moderny

Nebojme se moderny

Pořad přinese pohled na tvůrčí scénu české hudby druhé poloviny 20. století. Představí jednotlivé generační vrstvy od osobností, které započaly svoji tvůrčí činnost ještě před druhou světovou válkou, až po generaci autorů narozených v letech sedmdesátých, kteří svoji dráhu na sklonku 20. století teprve začínali.

Lektor: Doc. Eduard Douša,

hudební skladatel a pedagog Ústavu hudební vědy FF UK v Praze

univerzální sál
18 hodin