Akce


Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Svátek čtenářů a všech příznivců dětských knížek.
Letošní tajuplná noc bude věnována povídání o statečných rytířích, životě na středověkém hradě, strašidlech a ztraceném pokladě.

Přihlásit se mohou děti, které jsou čtenáři Krajské knihovny v Pardubicích do 18.března 2011 v dětském oddělení, kde získají i podrobné informace o celé akci.