Akce


NONSTOP čtení s odborníky v oboru muzejnictví

NONSTOP čtení s odborníky v oboru muzejnictví

9 - 10 hod. Mgr. Zuzana Růžková a Bc. Zdeňka Kratochvílová

Společně se s dětmi zaměříme na to, co je úkolem pracoviště muzea a co by zde mohly děti objevit, kdo jsou to památkáři a proč je vůbec důležité památky chránit a pečovat o ně.

10 - 11 hod. Helena Slepičková

Představí jednotlivé expozice muzea a přiblíží práci lidí, kteří se starají o plynulý chod muzea.

11 - 12 hod. Mgr. Jan Tetřev, kurátor sbírky zbraní a sbírek nejnovějších dějin

Představí práci kurátora sbírky zbraní. Každá zbraň má svůj příběh, některé ho umí vyprávět. Děti budou mít možnost vzít si do ruky některé ze zbraní, jejichž příběh uslyší.

Týden knihoven 6. - 12. října (18. ročník) akci vyhlašuje SKIP ČR, v letošním ročníku bude upřena pozornost především na knihovny českých muzeí, které tak budou mít možnost představit rozsáhlé fondy i jedinečné služby muzejních knihoven nejen odborné knihovnické veřejnosti, ale také badatelům a dalším uživatelům.

NONSTOP čtení s odborníky v oboru muzejnictví Helenou Slepičkovou a Mgr. Janem Tetřevem z Východočeského muzea v Pardubicích, s Mgr.  Zuzanou Růžkovou a  Bc. Zdeňkou Kratochvílovou z pardubického pracoviště Národního  památkového ústavu.

Tito odborníci budou diskutovat a číst s dětmi z vybraných základních škol.