Akce


O ŽIVOTÉ DĚtÍ V MALÉM TIBETU V INDII

O ŽIVOTÉ DĚtÍ V MALÉM TIBETU V INDII

univerzální sál v pátek 11.11.2011
 8,00 - 9,30 hodin
Přednášet bude Mgr. Michaela Čepková, dobrovolnice, která žila v této vzdálené oblasti.
Zájemci o besedu se mohou hlásit v dětském oddělení na tel.čísle 466 531 246