Akce


„Odkaz Cyrila a Metoděje“

Beseda o Cyrilu a Metodějovi je připravena u příležitosti 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu. Vedle shrnutí poutavého života obou bratrů se zaměřuje na dopad, jaký měla jejich mise na rozvoj kultury a vzdělanosti pro naše země. Zážitková, interaktivní beseda, ve které se posluchači blíže seznámí i s písmem hlaholicí. 10.00 – 11.30hod. dětské oddělení