Akce


Oka-mžiky života vìnované Jiøímu Platenkovi

- propozice:kulturní služby -fotografie