Akce


„Pardubické poetické setkání“: Uzávěrka přihlášek

„Pardubické poetické setkání“: Uzávěrka přihlášek

19. ročník přehlídky mladých recitátorů a literátů Pardubické poetické setkání se bude konat 11. listopadu 2015 od 9.30 hod. na scéna Divadla 29, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Přehlídka je určena mladým recitátorům a literátům. Je vhodnou příležitostí k setkání interpretů krásného slova, ke vzájemné inspiraci, k porovnání a poučení.  Do programu soutěžní přehlídky je začleněna i tvůrčí dílna.

Uzávěrka přihlášek 21. 10. 2015

Propozice zde