Akce


Pardubické střípky

- Pardubické střípky

PROPOZICE 4.ROČNÍKU LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Pardubické střípky

na volné téma
Na návštěvě u Pernštejnů


VYHLAŠOVATEL:  Středisko východočeských spisovatelů
                               ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:                                         
  I. kategorie    3., 4. a 5. roč. ZŠ
 II. kategorie    6., 7.  roč. ZŠ a odpovídající roč. víceletých gymnázií
III. kategorie    8., 9.  roč. ZŠ a odpovídající roč. víceletých gymnázií
IV. kategorie    1.- 2. roč. SŠ a odpovídající roč. víceletých gymnázií
 V. kategorie    3.- 4. roč. SŠ a odpovídající roč. víceletých gymnázií


ORGANIZACE A PODMÍNKY SOUTĚŽE  :
a/ Uvedené téma slouží jako východisko pro vlastní modifikaci. Lze je dále konkretizovat a rozvíjet. Forma práce i technika provedení je libovolná, závazné je pouze zaměření na výtvarné nebo literární projevy. Přijímáme od jednoho autora příspěvky ve volném  slohovém útvaru v próze i poezii (1x próza, 3x báseň). Rozsah prací v próze je omezen nejvýše pěti stránkami psaného textu, rozsah prací v poezii je omezen nejvýše třemi básněmi, vše ve třech kopiích (pokud nepošlete práce el.poštou). 
Pro následné el. zpracování, prosíme upravte text na font Arial nebo Times New Roman, velikost 12. 
Do výtvarné části soutěže nelze posílat skenované práce a trojrozměrné objekty! Přijímány budou výtvarné práce ve formě ilustrace na dané téma technikou kresby, malby, grafické a kombinované techniky  v maximálním  formátu A 3.
b) Příspěvky označte jménem autora, adresou bydliště, věkem, školou, třídou (ročníkem) a jménem pedagoga, který práci doporučil, příp. vedl.
c)   Práce posoudí odborný  tým jmenovaný vyhlašovatelem. Nejlepší literární i výtvarná díla budou postupně uveřejňována v bulletinu Kruh SVčS, výtvarné práce budou vystaveny v galerii Mázhaus Pardubice v únoru 2013. Pro nejúspěšnější účastníky jsou připraveny zajímavé ceny.
d) Autorům nejlepších literárních prací s potenciálem dalšího rozvoje tvůrčí literární tvorby bude nabídnuta individuální odborná lektorská podpora ze strany renomovaných tvůrců, členů SVčS.

KALENDÁŘ SOUTĚŽE:
Vyhlášení :     1. září 2012
Uzávěrka  :     21. října  2012
Slavnostní vyhlášení vítězů:  27. listopadu 2012

LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ PŘÍSPĚVKY PŘIJÍMÁME NA ADRESE:
Krajská knihovna v Pardubicích, Sukova třída 1260,  530 02 Pardubice
Vyřizuje: Hana Cihlová, 466500754, 466513131, e-mail: cihlova.okpce@volny.cz