Akce


Poezie pod klenbou

Poezie pod klenbou
Autorský přednes poezie s hudebním doprovodem. Vystoupí mladý talentovaný básník  Patrik Janošec.
Vstup volný.
Sklep knihovny
2. 9. 2016
18 hod.