Akce


Povídání o knihách

- Ètvrté setkání cyklického literárního poøadu. Povídání a èetba ukázek : Karla Jará Hudební doprovod vybrala: Zuzana Grohová