Akce


POVÍDÁNÍ S VALENTINOU THIELOVOU

- Setkání bude zpestøeno nedávnou zkušeností V.Thielové s úèinkováním v reklamì. VSTUP ZDARMA