Akce


Prohlubování dirigentské techniky - I. část z Kurzu sbormistrů

Prohlubování dirigentské techniky - I. část z Kurzu sbormistrů

Praktické procvičování gestiky, práce s hudebním tématem, transformace hudebního zápisu, rozdíly v řízení  vokálního a instrumentálního tělesa, dynamická, agogická a formální tektonika skladeb, praktický nácvik

Lektor: MgA. &  Mgr. Marek Valášek, Ph. D., dirigent a sbormistr, pedagog Pražské konzervatoře a PedF UK Praha

Dům hudby, Sukova třída

9 -14 hod.

více informací: b.bastlova@knihovna-pardubice.cz

a zde...