Akce


„Psaná a tištěná kniha“

„Psaná a tištěná kniha“

Beseda o historii knihtisku a významu první tištěné knihy pro rozvoj kultury a vzdělanosti společnosti. Beseda s odborníkem na tisk panem Josefem Neumannem pro děti z vlastivědného kroužku DDM Beta.

15.15 -16.15hod. sklepení knihovny