Akce


S pohádkou do světa fantazie a "Pardubické střípky: Tajemství hudby"

- S pohádkou do světa fantazie a "Pardubické střípky: Tajemství hudby"
S pohádkou do světa fantazie
„Dítě se nenarodí nahé, je ověnčeno starými tradicemi a tisíciletými instinkty. Má přirozenou touhu naslouchat příběhům, zpívat, malovat a tančit. Pohádka vytváří duši dítěte.“ (Karel Čapek)

Přijďte na výstavu obrázků dětí účastnících se projektu na podporu rozvoje čtenářství, který se uskutečnil díky finančnímu daru EOP Opatovice a.s. a za přispění Pardubického kraje.

12 lekcí – 6 pohádek zhmotněných ve výtvarné podobě i v hudebním provedení. Uvidíte obrázky, fotografie z jednotlivých lekcí a prezentace Dětského rehabilitačního centra Lentilka. Skupina dětí, které společně absolvovaly lekce muzikoterapie a arteterapie, nám dokázala, že vnímání krásy a hudby máme všichni společné.

„Pardubické střípky: Tajemství hudby“
Vítězné práce účastníků 6. ročníku výtvarné a literární soutěže.

výstavní prostor a schodiště