Akce


Schůzka klubu SENSEN

Schůzka klubu SENSEN
Pravidelná schůzka klubu
Volný program - prezentace literárních prací členů klubu

univerzální sál krajské knihovny