Akce


SenSen – senzační senioři

-

Pravidelné schůzky SenSen – senzačních seniorů s překvapením:

Vždy v 10.00 hod., Dům hudby, Sukova tř., 10.00 – 10.30 hod. organizační pokyny

7.5. od 10.30 hod. zpívání pro radost
od 14 hod. dětské oddělení krajské knihovny – schůzka ke spolupráci seniorů s děts. oddělením, organizační výpomoc na akcích, klubové aktivity s dětmi,   pomoc při balení knížek

14. 5. od 10.30 hod. přednáška o zdravé výživě
21.5. od 10.30 hod.

28.5. od 10.30 hod. literární kavárna