Akce


Setkání účastníků čtenářské soutěže Lovci perel

Setkání účastníků čtenářské soutěže Lovci perel

Setkání účastníků čtenářské soutěže Lovci perel

Každý čtenář, který přečetl alespoň jednu knihu, je zván na slavnostní pololetní vyhlášení výsledků soutěže. Na čtenáře čeká výprava labyrintem knihovny a beseda s Františkem Novotným - spisovatelem, překladatelem a námořním kapitánem. V besedě se dozvíme o knížkách jeho mládí i o tom, jak se vydal po stopách svých námořních hrdinů. Představí nám svou tvorbu i zážitky z cest, které absolvoval na palubách námořních jachet. 

Soutěž “Lovci perel“ pokračuje do 15. 11. 2015. Noví zájemci o četbu se stále mohou přidat. 

Univerzální sál
17. 6. 2016
8 -12 hod.