Akce


Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

8.30 – 9.30 hod. a 10 – 11 hod.

Žáci prvních tříd základních škol, kteří se aktivně zapojili do celoroční spolupráce s dětským oddělením krajské  knihovny, budou za přítomnosti pana krále Vendelína VI. pasováni na čtenáře. Spolu s průkazem čtenáře Krajské knihovny v Pardubicích, který obdrží zdarma, jim bude předána i knížka pro prvňáčka. Tuto jedinečnou knihu získávají pouze čtenáři zapojení do celonárodního projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Letos získá knihu celkem 210 prvňáčků. (ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí, ZŠ Štefánikova Pardubice, Základní škola Pardubice – Spořilov)

Universální sál