Akce


Slavnostní vyhodnocení soutěže "Lovci perel"

Slavnostní vyhodnocení soutěže "Lovci perel"

Každý, kdo přečetl alespoň jednu knihu, je zván na slavnostní vyhlášení výsledků, které se bude konat 23. ledna 2015 v universálním sále Krajské knihovny v Pardubicích. Nejúspěšnější čtenáře vyhodnotíme v těchto kategoriích 1. - 3. třída, 4. - 5. třída, druhý stupeň ZŠ a nižší stupeň gymnázií.

Bližší informace, pozvánky a přihlášky dostanete v knihovně nebo je najdete na stránkách  knihovny a dětském webu  www.vendelin.kkpce.cz nebo www.kkpce.cz   Na vyhodnocení se dozvíte, kdo je výhercem celorepublikového klání a hlavně vyhlásíme nejlepší „lovce“ naší knihovny.  Na odměnu se mohou těšit úplně všichni lovci, kteří přečetli alespoň jednu knihu. Na společné setkání se už teď těšíme.

Vyhlášení v knihovně proběhne 23. ledna 2015

Pro čtenáře z 1. – 3. třídy od 8.00 do 10.00 hodin

Pro čtenáře ze 4. – 9. třídy od 9.30 do 12.00 hodin

vždy v univerzálním sále krajské knihovny