Akce


Soubor lidových staveb Vysočina - Veselém Kopci a Betlému Hlinsko

- Soubor lidových staveb Vysočina - Veselém Kopci a Betlému Hlinsko

Soubor lidových staveb Vysočina - Veselém Kopci a Betlému Hlinsko

Výstava na skleněných panelech v přízemí - mapky, fotografie a články z denního tisku (především Pardubického deníku a Mladé fronty Dnes), byly využity i publikace z fondu regionální studovny.  Připravily pracovnice regionální studovny.