Akce


Spisovatelé do knihoven - Olga Stehlíková

Společný projekt Asociace spisovatelů, vybraných českých knihoven a desítky současných autorů a autorek. Jedná se o druhý ročník projektu, v němž se formou autorských čtení od září 2018 do června 2019 představí to nejlepší ze soudobé prózy a poezie.


V lednu do knihovny zavítá Olga Stehlíková, básnířka, časopisecká redaktorka, editorka a literární kritička, která se podílela na přípravě desítek knih, kupříkladu na vzniku Antologie české poezie I. díl, 1986–2006 (Dybbuk, 2007) a spolu s arbitrem Petrem Hruškou na redakci ročenky Nejlepší české básně 2014 (Host, 2014). Debutovala sbírkou Týdny (Dauphin, 2014), za níž v témže roce obdržela Magnesii Literu za poezii. Její experimentální titul Vejce/Eggs (Dauphin, 2018) předkládá 101 dvojverší a propojuje poezii, překlad a hudbu. V současnosti má autorka k vydání připraveny dva básnické rukopisy.
Další informace naleznete na www.kkpce.cz nebo na www.spisovateledoknihoven.cz.


vstup zdarma
univerzální sál
24. 1. 2019 | 17 hod.

handicap_friendly

Stehlikova