Akce


Studánky – cyklus literárních přednášek

Studánky – cyklus literárních přednášek

Podoba dramatických konfliktů v Erbenově Kytici

Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

Seniorcentrum

14 hod.