Akce


Studánky – cyklus literárních přednášek

Studánky – cyklus literárních přednášek
Aktuality a zajímavosti z české literatury pro děti a mládež
(aktuální česká literatura pro děti a mládež v souvislostech literárního provozu, soudobých trendů i ve světovém kontextu)
Přednáší: doc. Mgr. Radek Malý, Ph. D.
Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. Pardubice
24. 2. 2016
14 hod.