Akce


Studánky – cyklus literárních přednášek

Studánky – cyklus literárních přednášek
Postava Dannyho Smiřického v díle Josefa Škvoreckého
Přednáší: PaedDr. Josef Hetych
Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. Pardubice
27. 4. 2016
14 hod.