Akce


Studánky – cyklus literárních přednášek

Studánky – cyklus literárních přednášek

Hluboké národní cítění i otevřenost světu

(připomínka 105. výročí úmrtí Josefa Václava Sládka)
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
Seniorcentrum, Pospíšilovo nám.
25. 10. 2017 | 14 hod.