Akce


Studánky – cyklus literárních přednášek

Studánky – cyklus literárních přednášek

Problematická osobnost v problematické době

(ke 140. výročí úmrtí Karla Sabiny)
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
Seniorcentrum, Pospíšilovo nám.
29. 11. 2017 | 14 hod.