Akce


Studánky – cyklus literárních přednášek

Studánky – cyklus literárních přednášek

Národní muzeum v Praze jako výrazný zdroj inspirace pro českou obrozenskou vědu i slovesné umění
(200. výročí existence významné muzejní instituce)
Přednáší: doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph. D.

Seniorcentrum, Pospíšilovo nám.
25. 4. 2018 | 14 hod.

handicap_friendly