Akce


Studánky – cyklus literárních přednášek

Studánky – cyklus literárních přednášek

Jsme kůl v plotě nebo páté kolo u vozu?
Frazeologie – koření slovní zásoby
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

Seniorcentrum, Pospíšilovo nám.
30. 5. 2018 | 14 hod.

handicap_friendly