Akce


Studánky – cyklus literárních přednášek

Studánky – cyklus literárních přednášek
Publicistika Jáchyma Topola v kontextu české beletrie a žurnalistiky od 80. let 20. století do současnosti
Přednáší: PhDr. Ivo Říha, Ph. D.
vstup zdarma

Seniorcentrum, Pospíšilovo nám.
12. 12. 2018 | 14 hod.

handicap_friendly