Akce


Studánky – cyklus literárních přednášek

Studánky – cyklus literárních přednášek
Antonín Sova – básník mnoha barev a tónů
Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
vstup zdarma

Seniorcentrum, Pospíšilovo nám.
27. 3. 2019 | 14 hod.

handicap_friendly