Akce


UPOZORNÉNÍ !!!

-

V pátek 30. března bude
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  otevřeno jen do 16,00 hodin 
z důvodu konání akce "Noc s Andersenem"