Akce


Uzávěrka! Pardubické střípky – Nikdo není poražený

Uzávěrka! Pardubické střípky – Nikdo není poražený

Jedná se o literárně výtvarnou soutěž, která je organizována ve spolupráci se Střediskem východočeských spisovatelů.

Práce posoudí odborný tým jmenovaný vyhlašovatelem. Nejlepší litarární díla budou postupně uveřejňována v bulletinu Kruh SVčS a výtvarné práce budou dle dohody vystaveny v Krajské knihovně v Pardubicích.
Své příspěvky označte jménem autora, adresou bydliště, věkem, školou a třídou (ročníkem), jménem pedagoga, který práci doporučil, případně vedl a zasílejte do:
                                                                17. 10. 2016
 na adresu: Krajská knihovna v Pardubicích, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

Tématem pro rok 2016 je: Nikdo není poražený
Propozice naleznete zde