Akce


Uzávěrka přihlášek! Pardubické poetické setkání

Uzávěrka přihlášek! Pardubické poetické setkání

21. ročník přehlídky mladých recitátorů a literátů Pardubické poetické setkání se bude konat 8. listopadu 2017 od 9.30 hod. na scéna Divadla 29, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Přehlídka je určena mladým recitátorům a literátům. Je vhodnou příležitostí k setkání interpretů krásného slova, ke vzájemné inspiraci, k porovnání a poučení.  Do programu soutěžní přehlídky je začleněna i tvůrčí dílna.

Uzávěrka přihlášek 16. 10. 2017

Propozice zde

Pardubické poetické setkání – 21. ročník přehlídky recitátorů a literátů
uzávěrka přihlášek: 16. 10. 2017