Akce


Vědecko-technický jarmark: prohlídka knihovny

Během jarmarku je možné se zúčastnit prohlídek budov a prostor Krajské knihovny v Pardubicích od 10 a 13.30 hodin nebo po telefonické domluvě na 466 531 240.

Vědecko-technický jarmark

Zájemci bez rozdílu věku se mohou znovu vydat po stopách vědy, techniky a nejrůznějších vědeckých pokusů a principů, které pro ně připravili vědci, výzkumníci z univerzity a jejich partneři ze středních škol a výrobních firem. Do akce se zapojily i další instituce a tak bude program bohatý.

Na Pernštýnském náměstí budou své ukázky vědeckého bádání a techniky návštěvníkům zábavnou formou přibližovat týmy akademiků a vysokoškoláků všech sedmi fakult univerzity. Na žáky, studenty a další návštěvníky čeká speciální celodenní populárně-naučný program plný zajímavostí, poučení.

Chemické pokusy a experimenty, hrátky s elektrotechnikou a umělou inteligencí, dopravní ukázky, archeologické pracoviště, finanční gramotnost, ukázky restaurátorských technik, praktické rady a ukázky zdravotníků. K univerzitě se připojují 4 pardubické střední školy se svými ukázkami elektrotechniky, chemie, zdravotnictví a potravinářství. Na námětí nebudou samozřejmě chybět zástupci hvězdárny A. Krause s dalekohledem. Na děti budou čekat interaktivní soutěže a kreativní výtvarná dílna. Nabídka je rozšířena o netradiční exkurze do mlýna, do divadla, knihovny, o komentované procházky po historickém středu města, o možnost navštívit expozice a výstavy v muzeu na zámku, o animační programy v galerii, o programy v Ekoncentru paleta. 

Pernštýnské náměstí

15. 6. 2016

9 – 17 hod.