Akce


Velká válka a vznik Republiky československé (1914–1918)

Ve světle odborné i populárně naučné literatury, beletrie, časopiseckých článků a dobových dokumentů, doplněno o informace z Pardubicka.
Povídání je rozděleno na dvě části po 50 minutách.
 
► 1. část
Charakteristika života našich prababiček a pradědečků v rámci habsburské monarchie, sarajevský atentát, počátek války, postoj českých odvedenců k válce, situace v zázemí, první válečná léta, odchod T. G. Masaryka do ciziny
 
► 2. část
Domácí, ale především zahraniční odboj – československé legie, situace v zázemí – hlad, hladové bouře (s přihlédnutím k situaci především v Pardubicích), 28. 10. 1918, konec velké války
 
V povídání je dána přednost zkušenostem "obyčejného člověka" a problémům, se kterými se setkával; dále i méně známým informacím (ať již z odborné nebo populárně naučné literatury a beletrie).
 
přednáší Mgr. Karla Jará
25. 10. 2018 | 17 hod.
univerzální sál knihovny
 
handicap_friendly