Akce


VÝLET DO "PERNÍKOVÉ CHALOUPKY"

- Po celý prosinec se budeme zabývat tajemstvím pardubického perníku. Fotodokumentaci o našem hledání nabídneme ètenáøùm v lednu na www stránkách dìtského oddìlení.