Akce


Výstava dětských kreseb „ S pohádkou do světa fantazie II“

- Výstava dětských kreseb „ S pohádkou do světa fantazie II“

Výstava obrázků a fotografií z dětského příměstského tábora, který probíhal v krajské knihovně 3. - 7. 8. 2015. Tábor probíhal pod vedením odborných lektorek Mgr. Markéty Havlové, Evy Mašínové a knihovnic dětského oddělení. Táborový projekt byl podpořen finančním darem Elektráren Opatovice, a.s. a krajskou knihovnou.

dětské oddělení

1. - 30. 11. 2015