Akce


VÝSTAVA ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ

- VÝSTAVA ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ

4.ledna - 31 ledna 2012
v prostorách dětského odělení

se koná výstava školních časopisů a literárních sborníků. Výstavu pořádá občanské sdružení Abeceda.
Cílem projektu je podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti na základních školách.
Výstava prezentuje výsledky soutěží Náš časopis a Nadílka našich dílek.
Na osmi výstavních panelech budete mít možnost shlédnout ukázky vítězných časopisů a sborníků.
Kromě toho se dozvíte, jak by měl vypadat kvalitní školní časopis či literární sborník.

Výstava je součástí projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování.
Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách www.ctenarska-gramotnost.cz a
www.sotkoviny.cz