Akce


Výzva k předložení nabídky - Zpracování projektové dokumentace

Zadavatel - Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zpracování projektové dokumentace stavby

Rekonstrukce bývalého objetktu č.2 SOU Ohrazenice na

DEPOZITÁŘ KRAJSKÉ KNIHOVNY V PARDUBICÍCH

Plné znění výzvy

Další informace na tel. 466 531 241