Akce


ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

- Od 14,00 do 17,00 hodin budou na dìti èekat kvízy, pøíprava vatikánského chleba a øada dalších atrakcí.