Akce


ZÁKLADY PRÁCE S INTERNETEM

- Konzultaèní hodina (na objednání). KONTAKT : všobecná studovna, 1.poschodí, tel.: 466 531 287