Akce


ZÁKLADY PRÁCE S INTERNETEM

- Nevíte si rady s internetem? Pøijïte se nauèit nìco nového !! Máte k dispozici konzultaèní hodinu, ale pouze na objednání. Kontakt: všeobecná studovna tel.: 466 531 287