Akce


Židovství a antisemitismus – Vůle žít

Židovství a antisemitismus – Vůle žít

Doplňující výklad Mgr. Hany Vavříkové s promítání DVD Vůle žít – o osudu ženy přeživší holocaust

univerzální sál krajské knihovny

10.30 hod.