Akce


ŽIVOT A VÝCHOVA DĚTÍ VE "SLUNEČNÍ ŠKOLE"

ŽIVOT A VÝCHOVA DĚTÍ VE "SLUNEČNÍ ŠKOLE"

pátek 11.11.2011 v 16,30 hodin
univerzální sál

Beseda o životě dětí ve vesnici Kargyak (4200m.n.m.), nejvýše položené vesnici Zanskaru v Malém Tibetu v Indii.
Besedu povedou dobrovolníci, kteří pracovali v této škole.
Beseda má 3 části : fotky s vyprávěním a potom k tématu, o němž se mluvilo asi 10 minutové video
Témata: 1.naše cesta v zimě, po zamrzlé řece
             2. zimní život ve vesnici
             3. život ve škole