Akce


Uzávěrka přihlášek do 28. ročníku literární soutěže "O pardubický pramínek"

Tématem 28. ročníku je: Když se stane chyba

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

I. kategorie 3., 4. a 5. roč. ZŠ
II. kategorie 6., 7. roč. ZŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií
III. kategorie 8., 9. roč. ZŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií
IV. kategorie 1.-2. roč. SŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií V. kategorie 3.-4. roč. SŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií
 

ORGANIZACE a PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  • přijímáme příspěvky v próze - libovolný literární útvar
  • rozsah prací je omezen dvěma stránkami textu, font Times New Roman/Arial, velikost 12
  • své příspěvky označte jménem autora, adresou bydliště, věkem, školou a třídou (ročníkem), jménem pedagoga, případně použitým slohovým útvarem
  • na příspěvku uveďte, že souhlasíte s jeho případným použitím k publikaci
  • své příspěvky zasílejte elektronickou poštou na níže uvedenou adresu
  • ve výjimečných případech můžete své příspěvky zaslat poštou

Všechny práce by měly být původní. Pokud již byly někde uveřejněny, uveďte kde. Počet příspěvků z jedné školy je omezen - pouze pět příspěvků z jedné kategorie. Větší počet vybraných prací zasílejte po dohodě s vyhlašovatelem. Práce posoudí odborný tým jmenovaný pořadatelem, který doporučí nejlepší příspěvky ke zveřejnění ve sborníku. Sborník bude vydán po oficiálním vyhlášení výsledků soutěže a zaslán všem uvedeným autorům a zúčastněným školám. Pro nejúspěšnější účastníky připravujeme zajímavé ceny.

LITERÁRNÍ PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE NA ADRESU: z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz
případně poštou: Krajská knihovna v Pardubicích oddělení regionálních a kulturních služeb Pernštýnské nám. 77,  530 94 Pardubice
Vyřizuje: Zuzana Nobilisová telefon: 461 530 269, 602 153 454
 

KALENDÁŘ SOUTĚŽE:

  • Vyhlášení: 22. únor 2022
  • Uzávěrka: 18. duben 2022
  • Vyhodnocení: červen 2022