Akce


Hezky česky


Jak se rodí styl

Zamyšlení nad tím, jaké výrazové prostředky bychom měli aktivovat při vytváření mluveného či psaného projevu v konkrétní komunikační situaci.
 
Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

Přednáška z cyklu Hezky česky

Kdy: 30. září od 17:00
Kde: Univerzální sál knihovny, 2.p.